معنی و ترجمه کلمه satellite defense به فارسی satellite defense یعنی چه

satellite defense


پدافند ماهواره اى
علوم نظامى : پدافند ضد ماهواره اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها