معنی و ترجمه کلمه satisfaction به فارسی satisfaction یعنی چه

satisfaction


جبران ،ايفا،ادا،خوشنودى ،خرسندى ،رضامندى ،رضايت ،ارضا ء
قانون ـ فقه : عوض
روانشناسى : ارضاء
بازرگانى : مطلوبيت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها