معنی و ترجمه کلمه saturation به فارسی saturation یعنی چه

saturation


مرطوب کردن ،اشباع
علوم مهندسى : سيرى
الکترونيک : سيرى مغناطيسى
عمران : اشباع
معمارى : اشباع
شيمى : سير شدن
روانشناسى : اشباع
بازرگانى : کامل
علوم نظامى : خيس کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها