معنی و ترجمه کلمه saturn rings به فارسی saturn rings یعنی چه

saturn rings


نجوم : حلقه هاى زحل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها