معنی و ترجمه کلمه sauce boat به فارسی sauce boat یعنی چه

sauce boat


ظزف سوس خورى ،ظرف چاشنى خورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها