معنی و ترجمه کلمه savings bank به فارسی savings bank یعنی چه

savings bank


قللک ،صندوق پس انداز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها