معنی و ترجمه کلمه savvey به فارسی savvey یعنی چه

savvey


)savvy(ادراک ،فهم ،فهميدن ،درک کردن ،زرنگ ودانا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها