معنی و ترجمه کلمه scale factor به فارسی scale factor یعنی چه

scale factor


ضريب مقياس نقشه اى ،مقياس گذارى ،پيمايش
کامپيوتر : ضريب مقياس
عمران : ضريب اندازه
علوم نظامى : ضريب تبديل مقياس نقشه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها