معنی و ترجمه کلمه scale of production به فارسی scale of production یعنی چه

scale of production


بازرگانى : مقياس توليد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها