معنی و ترجمه کلمه scaling law به فارسی scaling law یعنی چه

scaling law


ضريب محاسبه قدرت بمب اتمى
علوم نظامى : فرمول محاسله بازده بمب اتمى در هر فاصله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها