معنی و ترجمه کلمه scambler به فارسی scambler یعنی چه

scambler


مدافع مامور مانوربالا( فوتبال امريکايى)
ورزش : مدافع مامور مانوربالا


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها