معنی و ترجمه کلمه scant of money به فارسی scant of money یعنی چه

scant of money


کم پول ،بى پول


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها