معنی و ترجمه کلمه scarpbook به فارسی scarpbook یعنی چه

scarpbook


کامپيوتر : عملکردى که متن و تصاوير را براى استفاده مکرر در مستندات ذخيره مى کند مجموعه مرقع


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها