معنی و ترجمه کلمه scatology به فارسی scatology یعنی چه

scatology


مدفوع شناسى ،)skatology(مبحث مدفوعات ونجاسات ،بى نزاکتى
روانشناسى : وسواس هرزه گويى وسواس نجاست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها