معنی و ترجمه کلمه scatter diagram به فارسی scatter diagram یعنی چه

scatter diagram


معمارى : دياگرام پراکنش
روانشناسى : نمودار پراکندگى
بازرگانى : نمودار پراکندگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها