معنی و ترجمه کلمه schema به فارسی schema یعنی چه

schema


شما،الگو،مدل ،طرح ،خلاصه ،نمودار،شکل ،نمونه ،صفت
کامپيوتر : طرح
روانشناسى : طرحواره
ورزش : طرح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها