معنی و ترجمه کلمه scheme به فارسی scheme یعنی چه

scheme


(نقشه)،پروژه( پيش افکند)،برنامه ،ترتيب ،رويه ،تدبير،تمهيد،نقشه طرح کردن ،توطئه چيدن
معمارى : سامان سازى
روانشناسى : طرح
بازرگانى : برنامه تبليغاتى ،شکل
علوم نظامى : نقشه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها