معنی و ترجمه کلمه schismatize به فارسی schismatize یعنی چه

schismatize


شقاق داشتن ،جدا شدن از،تفرقه انداختن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها