معنی و ترجمه کلمه schizogony به فارسی schizogony یعنی چه

schizogony


توليد مثل بوسيله شکاف يا تقسيم سلولى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها