معنی و ترجمه کلمه schleman defence به فارسی schleman defence یعنی چه

schleman defence


دفاع شليمان در روى لوپز
ورزش : دفاع يانيش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها