معنی و ترجمه کلمه school doctor به فارسی school doctor یعنی چه

school doctor


استاد دانشگاه يا اموزشگاه الهيات در قرنهاى ميانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها