معنی و ترجمه کلمه school of tecnology به فارسی school of tecnology یعنی چه

school of tecnology


علوم مهندسى : مدرسه عالى فنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها