معنی و ترجمه کلمه schoolman به فارسی schoolman یعنی چه

schoolman


)=schoolastic(پيرو روش تحقيقى قرون وسطى ،مدرسه يى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها