معنی و ترجمه کلمه scientific data processing به فارسی scientific data processing یعنی چه

scientific data processing


پردازش داده علمى
کامپيوتر : داده پردازى علمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها