معنی و ترجمه کلمه scientific notation به فارسی scientific notation یعنی چه

scientific notation


نشان گذارى علمى
کامپيوتر : نماد علمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها