معنی و ترجمه کلمه scotcher به فارسی scotcher یعنی چه

scotcher


)scutcher(تازيانه زن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها