معنی و ترجمه کلمه scrapped vessel به فارسی scrapped vessel یعنی چه

scrapped vessel


علوم دريايى : شناوه اوراقى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها