معنی و ترجمه کلمه screak به فارسی screak یعنی چه

screak


)=screeck(صداى ناهنجار( مثل صداى ترمز شديد ماشين)،صداى گوشخراش ايجاد کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها