معنی و ترجمه کلمه screen generator به فارسی screen generator یعنی چه

screen generator


مولد صفحه
کامپيوتر : مولد صفحه نمايش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها