معنی و ترجمه کلمه screening force به فارسی screening force یعنی چه

screening force


نيروى پوششى
علوم نظامى : نيروى پوشاننده

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها