معنی و ترجمه کلمه screw barrel به فارسی screw barrel یعنی چه

screw barrel


لوله خاندار تفنگ
علوم نظامى : لوله خاندار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها