معنی و ترجمه کلمه scrubber به فارسی scrubber یعنی چه

scrubber


لته مال ،نظيف کننده
علوم مهندسى : دستگاه تصفيه گاز کوره بلند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها