معنی و ترجمه کلمه sculpturesque به فارسی sculpturesque یعنی چه

sculpturesque


شبيه مجسمه ،ساخته شده بشکل مجسمه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها