معنی و ترجمه کلمه sea cow به فارسی sea cow یعنی چه

sea cow


(ج.ش ).گاو دريايى ،نهنگ ،اسب ابى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها