معنی و ترجمه کلمه sea skimmer به فارسی sea skimmer یعنی چه

sea skimmer


موشکى که در روى سطح اب سينه مال حرکت مى کند
علوم نظامى : موشک خزنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها