معنی و ترجمه کلمه sealed move به فارسی sealed move یعنی چه

sealed move


ورزش : حرکت ثبتى در بازى شطرنج ناتمام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها