معنی و ترجمه کلمه search به فارسی search یعنی چه

search


تجسس کردن ،تفتيش کردن وارسى کردن ،وارسى ،تلاش ،بررسى و شناسايى زمين ،مراقبت کردن از زمين ،کاوش کردن زمين ،شناسايى کردن ،تجسس ،تکاپو،کاوش ،جستجو کردن ،گشتن ،بازرسى کردن
کامپيوتر : جستجو کردن
قانون ـ فقه : تفتيش ،بررسى خريدار ملک جه ت اطلاع از اشکالات احتمالى مربوط به مبيع
علوم نظامى : درو در عمق با اتش


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها