معنی و ترجمه کلمه seasonal به فارسی seasonal یعنی چه

seasonal


فصلى
عمران : فصلى
بازرگانى : موسمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها