معنی و ترجمه کلمه second world به فارسی second world یعنی چه

second world


بازرگانى : جهان دوم . کشورهاى پيشرفته اقتصادى سوسياليستى را جهان دوم نامند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها