معنی و ترجمه کلمه secondary inhibitor به فارسی secondary inhibitor یعنی چه

secondary inhibitor


روانشناسى : بازدارنده ثانوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها