معنی و ترجمه کلمه security council به فارسی security council یعنی چه

security council


شوراى امنيت سازمان ملل متحد
قانون ـ فقه : شوراى امنيت ،يکى از ارکان ششگانه سازمان ملل که 11 عضو دارد و وظيفه عمده ان حفظ صلح و امنيت جهانى است
علوم نظامى : شوراى حفاظتى يکان

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها