معنی و ترجمه کلمه selection method به فارسی selection method یعنی چه

selection method


روانشناسى : روش گزينش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها