معنی و ترجمه کلمه self congratulatory به فارسی self congratulatory یعنی چه

self congratulatory


خود ستا،وابسته به تجليل نفس

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها