معنی و ترجمه کلمه self imposed به فارسی self imposed یعنی چه

self imposed


برخود تحميل شده ،بخود بسته ،تصنعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها