معنی و ترجمه کلمه self poise به فارسی self poise یعنی چه

self poise


تعادل بدون پايه يا پشيبان ،تعادل ناپايدار،موقر،متين


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها