معنی و ترجمه کلمه self relative به فارسی self relative یعنی چه

self relative


نسبى ،نسبت بخود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها