معنی و ترجمه کلمه self service به فارسی self service یعنی چه

self service


با انتخاب ازاد،خود زاورى ،خود ياورى ،کمک بوسيله خود شخص ،(در رستوران )تهيه وانتخاب غذاتوسط خود شخص
علوم نظامى : بدون مسئول توزيع سلف سرويس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها