معنی و ترجمه کلمه self-centered به فارسی self-centered یعنی چه

self-centered


روانشناسى : خودمحور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها