معنی و ترجمه کلمه self-confidence به فارسی self-confidence یعنی چه

self-confidence


روانشناسى : اعتماد به خود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها