معنی و ترجمه کلمه self-stabilizing dynamo به فارسی self-stabilizing dynamo یعنی چه

self-stabilizing dynamo


علوم مهندسى : دينام خود تثبيت کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها